قانون جذب و بخشش رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، یکی از موضوعات مهمی که در قانون جذب و همچنین در آیات و روایات ما مورد تأکید فراوان قرار گرفته است موضوع بخشش میباشد.

 

یکی از گام های اصلی در موفقیت داشتن آرامش ذهنی است. از جمله مواردی که انسان را به آرامش می‌رساند بخشش است، قدرت بخشش این امکان را به شخص بخشنده می‌دهد که بتواند با راحتی و آسایش زندگی کند.

طبق پژوهش‌های انجام شده از افرادی که دچار افسردگی شدند دانشمندان به نتایج جالبی رسیدند که این افرادی که افسردگی داشتند در طول زندگی‌شان توان و قدرت بخشش را نداشته‌اند. یکی از فاکتورهای موفقیت این است که یک شخص بتواند گذشته خود را ببخشد و آن را فقط به عنوان یک تجربه بداند و در این صورت قادر است تا تغییرات لازم را در خود ایجاد کند و به موفقیت برسد.

 آیه‌ای از قرآن کریم می‌فرماید:
«إن الله یغفرالذنوب جمیعا» یعنی خداوند تمام گناهان را می‌بخشد، ما به عنوان اشرف مخلوقات که روح خدا در ما دمیده شده باید داری این صفت نیکو باشیم و با بخشش دیگران فرصت زندگی دوباره به انسان ها بدهیم. بخشش ما را از شر نشخوارهای ذهنی رها میکند و حس خوبی را در ما ایجاد می‌کند و طبق قانون جذب حس خوب جذبهای خوبی را به همراه دارد.
از فواید دیگر این خصلت نیکو این است که گفتگوهای منفی درونی را ازبین میبرد، بنابراین اگر خواهان رشد و پیشرفت هستید بی درنگ خود و دیگران راببخشید.

انواع بخشش:

بخشش خود
در قدم اول ما باید بتوانیم تمام اعمال و رفتار اشتباه خود را در گذشته ببخشیم زیرا تمام انسانها در طول زندگی خطاهایی دارند و همانطور که در آیه بالا اشاره کردیم خداوند توبه پذیر و مهربان است. فکر کردن و حسرت گذشته را خوردن کمکی به ما نمی‌کند ولی با بخشش راه را هموارتر می‌کنیم.

بخشش دیگران
اگر در سیره پیامبران و امامان و اولیا نگاهی بیندازیم خواهیم دید که آن بزرگواران تا چه اندازه بخشنده بوده اند و همواره با احادیث و روایات بر این موضوع تأکید میکردند و از تأثیرات و نتایج آن سخن می‌گفتند‌.
برای این که دیگران را ببخشید لزومی ندارد کار خاصی انجام دهید فقط کافیه اسامی آنهارا در برگه ای بنویسید و مقابل اسمشان واژه پر قدرت بخشش را بنویسید و از خداوند بابت این کار مهم سپاسگذاری کنید و حس بخشش را در خود ایجاد کنید. به خاطر بسپارید امکان دارد در ابتدا با مقاومت ذهنی مواجه شوید ولی اشکالی ندارد فقط شروع به گذشت و بخشش کنید.

من نمی‌توانم ببخشم!
از جمله مباحث مطرح شده از جانب افرادی که نمی‌بخشند یا توان بخشش ندارند این است که یاد آوری ضربات روحی سنگین موجب خشم بیشتر می‌شود و گمان میکنند در صورت بخشش به آنها ظلم شده است و همچنان به این تنفر و کینه ادامه میدهند. و بعضی مواقع شروع به نفرین میکنند که طبق قانون بازگشت یا کارما آن نفرین به سمت نفرین کننده باز می‌گردد و اوضاع بدتر می‌شود پس ن‌بخشیدن هیچ تأثیری ندارد.

قانون جذب و بخشش

در آیة ۷ و۸ زلزال آمده: «و من یعمل مثقال ذرة خیرا یره فمن یعمل مثقال ذرة شرا یره» یعنی نتیجه اعمال ما حتی به اندازه یک ذره به سمت ما برمی‌گردد چه مثبت باشد چه منفی!
شما تصور کنید شخصی به شما بدی کرده است طبق این آیة تا خودش توبه نکند خداوند اورا یا در این دنیا در سرای آخرت مجازات خواهد کرد چه ما ببخشیم و چه نبخشیم فقط با بخشش به آرامش میرسیم و در صورت نبخشیدن خود را از این آرامش محروم میکنیم حال انتخاب با شماست! یکی دیگر از فواید بخشش این است که کمک میکند تا ما از مدار شخص آزار دهنده بالاتر رفته و از شر آسیب های او در امان بمانیم.
پس با بخشش هم به آرامش می‌رسیم هم سرعت رشد و پیشرفت مان بیشتر میشود.

داریوش نریمانی